1. Rekisterinpitäjä

MYYRMÄKI-liike

Y-tunnus: 2537572-2  

PL 21

01601 VANTAA

2. Yhteyshenkilö

Airi Pantsu

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 254 3184

3. Rekisterin nimi

Myyrmäkifoorumi 2020 verkkopalvelu ja Myrtsi.fi sivusto

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste tietojen rekisteröinnille on käyttäjien itse suorittama rekisteröityminen palveluun

Tietoja käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa tapahtuman toteutus verkossa.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoryhmiä:

- käyttäjien nimi, käyttäjätunnus sekä suojattuna salasana palveluun

- käyttäjien yhteystiedoista sähköpostiosoite.

- käyttäjän valitsema palvelukieli

- käyttäjän mahdollisesti edustama yhteisö

- rekisteröitymisajankohta sekä viimeisen vierailun ajankohta

-Käyttäjän oma vapaaehtoinen esittelu

- käyttäjien palveluun tallentama sisältö

- palvelun ja käyttäjän välinen kirjeenvaihto

Tiedot voidaan säilyttää rekiesterissä niin kauan kun rekisteröity käyttää palvelua. Passiiviset käyttäjätilit poistetaan mikäli niitä ei ole käytetty kahteen vuoteen. Rekisteröity voi halutessaan lopettaa palvelun käytön ja poistaa käyttäjätilin jolloin muut tiedot kuin käyttäjätunnus poistuvat automaattisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän rekisteröityessä palveluun. Rekisteri voi pitää sisällään myös palvelun ylläpitämiseksi välttämäytömiä rekisterinpitäjän merkintöjä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

Rekisterin henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjälle ICT palveluita tarjoavat yrityksen rekisterinpitäjän puolesta suorittamissaan tehtävissä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että jos palvelun tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

Seloste on viimeksi päivitetty 25.3.2020

 

YHTEYSTIEDOT

MYYRMÄKI-liike

PL 21

01601 VANTAA

Puh: 046 5227902

Laskutusohjeet:

Suosimme verkkolaskuja, jotka tulee osoittaa asianomaiselle MYYRMÄKI-liikkeen verkostossa toimivalle yhdistykselle tai yhteisölle.
Tarkemmat ohjeet löytyvät alla olevasta linkistä:

Laskutusohjeet

MYYRMÄKI-liike ylläpitää tapahtumakaluston lainavälinepalvelua, jonka tavoitteena on mahdollistaa monipuolisten asukaslähtöisten tapahtumien järjestäminen Myyrmäessä. Kulttuuritalo Myyräncolossa sijaitsevasta palvelusta voi lainata äänentoistolaitteita, tapahtumatelttoja, festaripöytiä sekä muuta kalustoa. Välineet on tarkoitettu ensisijassa asukkaiden sekä erilaisten yhdistysten järjestämiin tapahtumiin Myyrmäen suuralueella, mutta niitä lainataan myös muualle Vantaalle. Kaluston kaupallisesta käytöstä peritään kuitenkin pieni korvaus.

Ohjeet lainavälinepalvelun käyttöön


1) Saatavilla olevaa kalustoa voi selata sivun oikean reunan valikossa. Lainattavat välineet on ryhmitelty seitsemän eri otsakkeen alle. Osaa tavaroista on saatavilla vain yksi kappale, mutta esimerkiksi  telttoja, fesataripöytiä, jatkokaapeleita sekä monia muita vastaavia löytyy useampia kappaleita. Tavaroiden yhteydessä on kerrottu paljonko niitä on yhteensä ja kuinka monta on vapaana valitsemanasi ajankohtana. Tavaroiden kohdalla on myös kerrottu niiden sijainti. Pääsääntöisesti tavarat löytyvät Myyräncolon lainavälinepalvelusta, mutta osaa tavaroista säilytetään Myyrmäen montun konteissa tai Coworking Myyr York tilassa kauppakeskus Isomyyrissä.

2) Valitse haluamasi määrä sekä paina "Varaa nyt" painiketta niin tuote siirtyy lainauskoriin. Voit koota kaikki tarvitsemasi tavarat yksitellen koriin.

3) Täytä tämän jälkeen varaajan tiedot sekä vahvista varaus. Saat tämän jälkeen sähköpostiisi vahvistuksen varauksestasi.

4) Tavarat on noudettavissa varauksen alkamisajankohtana Myyräncolon lainavälinepalvelusta mikäli et saa muuta ilmoitusta noutoajankohdasta tai -paikasta.

5) Tavarat tulee palauttaa sovittuna ajankohtana noutopaikkaan.

 

 

Käyttöehdot ja yksityisyys