MYYRMÄKI-liike 10 vuotta valotaidetta: Humas of Myyr York


Olli Bergin valokuvista ja myrtsiläisiltä kerätyistä tarinoista koostuva videoprojisointi nähtävillä Myyräncolon katolla.

Valokuvanäyttely MYYRMÄKI-liikkeen historiasta


Nähtävillä 2.-11.12. klo 8:00 - 20:00

Myyräncolo, A-rapun ala-aula, Jönsaksentie 6 A

Myyräncolon porrasgalleriaan kerätään valokuvanäyttely, joka esittelee MYYRMÄKI-liikkeen toimintaa 10 kuluneen vuoden ajalta.

1. Rekisterinpitäjä

MYYRMÄKI-liike

Y-tunnus: 2537572-2  

PL 21

01601 VANTAA

2. Yhteyshenkilö

Airi Pantsu

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

040 254 3184

3. Rekisterin nimi

Myyrmäkifoorumi tapahtuma ja sivusto sekä Myrtsi.fi sivusto

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Oikeusperuste tietojen rekisteröinnille on käyttäjien itse suorittama rekisteröityminen palveluun

Tietoja käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa sivujen käyttö ja tapahtumaan osallistuminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoryhmiä:

- käyttäjien/osanottajien nimi, käyttäjätunnus sekä suojattuna salasana palveluun

- käyttäjien yhteystiedoista sähköpostiosoite.

- käyttäjän valitsema palvelukieli

- käyttäjän mahdollisesti edustama yhteisö

- rekisteröitymisajankohta sekä viimeisen vierailun ajankohta

-Käyttäjän oma vapaaehtoinen esittelu

- käyttäjien palveluun tallentama sisältö

- palvelun ja käyttäjän välinen kirjeenvaihto

Tiedot voidaan säilyttää rekiesterissä niin kauan kun rekisteröity käyttää palvelua. Passiiviset käyttäjätilit poistetaan mikäli niitä ei ole käytetty kahteen vuoteen. Rekisteröity voi halutessaan lopettaa palvelun käytön ja poistaa käyttäjätilin jolloin muut tiedot kuin käyttäjätunnus poistuvat automaattisesti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään heidän rekisteröityessä palveluun. Rekisteri voi pitää sisällään myös palvelun ylläpitämiseksi välttämäytömiä rekisterinpitäjän merkintöjä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa.

Rekisterin henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjälle ICT palveluita tarjoavat yrityksen rekisterinpitäjän puolesta suorittamissaan tehtävissä.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä on vastuussa siitä, että jos palvelun tuottaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolella, tietojen siirto perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti  rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).Peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

 

Seloste on viimeksi päivitetty 25.3.2020