Luvat ja viranomaisilmoitukset

Pienenkin tapahtuman järjestäminen edellyttää lukuisten erilaisten ilmoitusten tekemistä ja erilaisten lupien hakemista. Niiden hoitaminen sujuu kuitenkin pääasiallisesti sähköisesti ilman sen suurempaa vaivaa. Sivun sisältämä informaatio kokonaisuudessaan voi vaikuttaa puuduttavalta, mutta pienehkön tapahtuman kohdalla nyrkkisääntönä voi pitää:

- hae ensimmäiseksi maanomistajan lupa
- ole heti alkuvaiheessa yhteydessä poliisiin ja kysy tarvitseeko tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta
- tee pelastussuunnitelma (14 vrk ennen tapahtumaa), mikäli odotat yli 200 samanaikaista osanottajaa
- tee meluilmoitus, mikäli käytät äänentoistoa klo 21 - 07 (su 20 - 12) välillä

1. Maanomistajan lupa

Toisen tontille ei saa rakentaa, eijkä leiriintyä ilman lupaa. Sama koskee yleisötilaisuuksia. Tapahtumalle tarvitaan aina maanomistajan lupa. Seuraavassa on ohjeita luvan hakemista varten.

Kadut, torit, aukiot ja kevyen liikenteen väylät
Kadunpito, Anne Janger 09 8392 2327 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
Sähköinen lomake luvan hakemista varten löytyy linkistä:
http://www.vantaa.fi/fi/kadut_ja_liikenne/luvat_ja_yhteydenotot/katualueluvat/katualueen_tilapainen_kaytto

Puistot ja muut viheralueet
Viheralueyksikkö, viherkunnossapitopäällikkö Pirjo Kosonen 0400 605 856 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)
http://www.vantaa.fi/fi/ymparisto_ja_luonto/puistot_ja_viheralueet/prime107_fi.aspx

Urheilukentät ja muut ulkoilualueet
Liikuntatoimen kenttämestari Artio Partio 09 83 911 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Koulujen, päiväkotien  sekä muiden kaupungin kiinteistöjen piha-alueet
Tilakeskus, toimitilapäällikkö Pasi Salo 09 839 28756 (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

Muut kuin kaupungin omistamat alueet
Yksityisessä omistuksessa olevan tontin ja kiinteistön kohdalla lupa haetaan aina maanomistajalta.
Mikäli maanomistaja ei ole itsestään selvä (mm. kauppakeskukset tms.) tietoja omistajasta voi hakea kartta.vantaa.fi palvelusta

2. Poliisille ilmoitus yleisötilaisuudesta

Poliisille tulee kokoontumislain perusteella tehdä kirjallinen ilmoitus, mikäli yleisellä paikalla järjestetään yleisötilaisuus tai yleinen kokous (mielenosoitus).

Yleisötilaisuus

Ilmoitus yleisötilaisuudesta tulee tehdä poliisille kirjallisesti 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että sisätiloissa kouluilla, nuorisotiloissa, päiväkodeissa järjestettävistä pienistä tapahtumista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Myöskään yksittäisistä pop-up ravintoloista tai kirppareista ravintolapäivän ja siivouspäivän yhteydessä tai niitä vastaavista pienistä pop-up tapahtumista ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Muissa tapauksissa on aina hyvä tiedustella poliisilta puhelimitse tarvetta ilmoituksen tekoon Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh: 071 8730 291.

Mikäli tilaisuus edellyttää järjestyksenvalvojia, liikenne- tai muita järjestelyjä, poliisi tekee ilmoituksen johdosta päätöksen. Järjestyksenvalvojien tulee olla järjestyksenvalvojakortin suorittaneita. Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä tilaisuuden toimeenpanopaikan poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi kokoontumislain mukaiseen yksittäiseen tilaisuuteen myös henkilön, jolla ei ole suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutusta.

Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely maksaa 25 euroa ja mikäli ilmoituksen johdosta tehdään päätös 55 euroa (Mikäli päätöksen valmisteluun kuuluua aikaa max 2 h.). Muun kuin asianmukaisen koulutuksen suorittaneen henkilön asettaminen yksittäisen tilaisuuden järjestyksenvalvojaksi maksaa 25 eur/henkilö.

Ohjeet ja lomakkeet yleisötilaisuuden ilmoittamista varten

Yleinen kokous (mielenosoitus)

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

Ohjeet ja lomakkeet ilmoittamista varten

3. Pelastus ja turvallisuussuunnitelma

Suurempiin yleisötilaisuuksiin tulee laatia erillinen pelastus- ja turvallisuussuunnitelma, joka toimitetaan poliisille ja pelastuslaitokselle. Pelastussuunnitelman yhteydessä järjestäjä arvioi ennakolta suurimmat riskit sekä kertoo miten niihin varaudutaan. Pelastussuunnitelmassa kuvataan myös hätäpoistumistiet sekä se, miten apua tarvittaessa kutsutaan paikalle. 
Suunnitelmaan sisällytetään myös ensiapusuunnitelma jossa kerrotaan ensiapupisteen sijaint, ensiavun vastuuhenkilöt sekä paikan päällä oleva ensiapuvälineistö.

Pelastussuunnitelma tulee aina laatia tapahtumiin
- joissa arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä,
- joissa käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja,
- joissa tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta,
- joissa tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.
Järjestäjien tulisi varata tilaisuuteen vähintään ensiapulaukku ja sammutuspeite myös silloin kuin edellä mainitut kriteerit pelastussuunnitelman laatimiselle eivät täyty.

MYYRMÄKI-liikkeen käyttämän pelastussuunnitelman mallin voi ladata tästä linkistä

Pelastussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 14 vrk ennen tilaisuutta sekä poliisille yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen liitteenä

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on laatinut Suurten tilaisuuksien turvallisuusoppaan joka löytyy pelastuslaitoksen sivuilta sekä oheisesta linkistä.

4. Liikenteen ohjaus

Mikäli tapahtuma edellyttää tilapäisiä liikennejärjestelyjä, liikenteen katkaisemista, tilapäisiä pysäköintipaikkoja, tilapäisiä liikennemerkkejä tai olemassa olevien liikennemerkkien poistamista käytöstä, niistä tulee sopia Vantaan kaupungin kadunpidon kanssa. Kadunpito, Anne Janger 09 8392 2327 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Liikenteen ohjaukseen osallistuvat henkilöt tulee hyväksyttää poliisilla ilmoittamalla täydelliset nimet ja syntymäajat. Liikenteen ohjaajien tulee olla 18 vuotta täyttäneitä ja ajokortin suorittaneita. Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta puh: 071 8730 291.

5. Meluilmoitus

Meluilmoitus tulee tehdä kaupungin ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluyksikölle arkisin klo 21 - 07 välillä ja pyhäpäivisin klo 20 - 12 välillä järjestettävästä konsertista tai melua aiheuttavasta yleisötilaisuudesta. Ohjeet ja lomake meluilmoituksen tekoon löytyvät alla olevasta linkistä:
http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime102_fi/prime101_fi.aspx

6. Ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle

Yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan samanaikaisesti yli 500 henkilöä, tulee tilaisuuden järjestäjän tehdä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa selvitetään, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa. Ohjeet ja lomake ilmoituksen tekoon löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime101_fi.aspx

7. Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen

Elintarvikkeiden myynnistä tai tarjoilusta tulee tehdä ilmoitus elintarvikeviranomaiselle viimeistään neljä arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat vähäisiä sekä lisäksi toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena. Tarkempia ohjeita löytyy alla olevasta linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime102_fi.aspx

8. Kuluttajaturvallisuusilmoitus

Tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin ja josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle tulee tehdä kuluttajaturvallisuusilmoitus. Tälläisiä tapahtumia ovat esimerkiksi tatuointi, benjihyppy, pomppulinna. Ohjeet ja lomakkeet löytytvät täältä.

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime101_fi/prime104_fi.aspx

9. Tilapäinen anniskelulupa
Tapahtumanjärjestäjä voi hakea tapahtumaan tilapäistä alkoholin anniskelulupaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinto-vastuualueelta (p. 020 636 1040, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

10. Maasto- ja vesiliikenenlain mukaiset luvat

Varsinaisen kaupunkitilan ulkopuolella luonnossa järjestettävistä tapahtumista saatetaam vaatia maasto- ja vesiliikennelain mukainen lupa, mikäli tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lisätietoja linkistä:

http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime102_fi/prime102_fi.aspx

11. Tilapäiset rakenteet tapahtumissa

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä enintään yhden kuukauden. Lisätietoja:
http://www.vantaa.fi/tapahtumakalenteri/prime101_fi/prime105_fi/prime103_fi.aspx

12. Tekijänoikeusluvat

Musiikki

Musiikin julkinen esittäminen tapahtumissa on tekijänoikeuslain alaista ja siihen tarvitaan aina Teosto ry:n puh 010 808 118, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Gramex ry:n puh 09-6803 400 lupa.

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien sekä musiikkikustantajien tekijänoikeusjärjestö. Lisätietoja vaadittavista luvista Teoston osalta löytyy linkistä:
http://www.teosto.fi/kayttajat/luvat/991/m/700
Pienten pääsymaksuttomien tilaisuuksien teostokorvaukset lähtevät liikkeelle 21 eurosta. Tarkempi hinnasta löytyy alla olevasta linkistä:
http://www.teosto.fi/kayttajat/kaikki-luvat-ja-hinnat

Gramex puolestaan on esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Tarkempia ohjeita vaadittavaista luvista Gramexin osalta löytyy linkistä:
http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttasopimukset/tausta-_ja_tanssimusiikki_seka_yleisatapahtumat/tapahtumat_ja_yleisatilaisuudet
Pienten pääsymaksuttomien tapahtumien gramexkorvaukset lähtevät liikkeelle 30 eurosta. Tarkempi hinnasta löytyy alla olevasta linkistä:
http://www.gramex.fi/fi/musiikin_kayttasopimukset/tausta-_ja_tanssimusiikki_seka_yleisatapahtumat/tapahtumat_ja_yleisatilaisuudet/satunnainen_jarjestaja/huvi_hinnasto

Elokuvat

Luvat elokuvien julkiseen esittämiseen tulee hankkia oikeuksien omistajilta, joita yleensä ovat elokuvat tuottaneet yritykset. M & M Viihdepalvelu Oy puh:0207 436 700 www.elokuvalisenssi.fi myöntää kerta- ja vuosilisenssejä useiden kansainvälisten tuotantoyhtiöiden elokuvien julkiseen esittämiseen. Kansallinen audivisuaalinen instituutti KAVI www.kavi.fi  omistaa kotimaisten Suomi-Filmin ja Suomen Filmiteollisuuden pitkien näytelmäelokuvien, Teuvo Tulion elokuvien  sekä Suomi-Filmi Oy:n mittava dokumenttifilmien arkiston esitysoikeudet. Vanhojen kotimaisten elokuvien oikeuksia omistaa lisäksi YLE puh: 09 1480 3100 http://yle.fi/yleisradio/yle-myynti/arkistomyynti

Kirjallisuus

Kirjallisuuden julkiseen esittämiseen luvat tulee hakea Sanastolta http://www.sanasto.fi/luvat/luvat/. Hinnasto löytyy täältä: http://www.sanasto.fi/luvat/hinnasto/

Näytelmät

Näytelmien oikeuksia voi tiedustella Näytelmäkulmasta www.dramacorner.fi

Lisäohjaita varsinkin suurempien tapahtumien järjestelyihin sekä lupa-asioihin löytyy Vantaan kaupungin sivuilta kohdasta Yleisötapahtumat Vantaalla.

Lue lisää ...

Tapahtumien järjestäminen Myyrmäessä

Pienten katu- ja puistotapahtumien järjestäminen lisää asukkaiden viihtyvyyttä, sekä elävöittää kaupunkikuvaa. Oman tapahtuman järjestäminen ei edes ole erityisen vaativaa. Kokosimme tähän joitakin perusohjeita, joilla jokainen pääsee alkuun.

 

- hae ensimmäiseksi maanomistajan lupa
- ole heti alkuvaiheessa yhteydessä poliisiin ja kysy tarvitseeko tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta
- tee pelastussuunnitelma (14 vrk ennen tapahtumaa), mikäli odotat yli 200 samanaikaista osanottajaa
- tee meluilmoitus, mikäli käytät äänentoistoa klo 21 - 07 (su 20 - 12) välillä
- hae aluetoimikunnalta avustusta viimeistään 21 vrk tapahtumaa
- hanki tarvittaessa rahoitusta tapahtumaan joukkorahoituksella esimerkiksi mesenaatti.me palvelussa
- varaa tarvittaessa kaupungilta pöydät, penkit, teltat, makkaragrillit ja soppatykit
- selvitä mistä saat tarvittaessa sähköä (läheiset kiinteistöt, Vantaan Energia)
- lähetä tapahtumasta tiedot tiedotusvälineiden minne menneä palstoille ja kaupungin tapahtumakalenteriin viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa
- tee tapahtumasta Facebook tapahtuma johon kutsut kaverisi ja pyydä jakamaan sitä
- tee lennäkki jota levität ilmoitustauluille. Voit joukkoistaa tulostamisen ja jakamisen facebookin ja sähköpostin välityksellä. Pyydä huoltoyhtiötä jakamaan lennäkki talojen ilmoitustauluille.
- suunnittele jätehuolto ja alueen loppusiivous
- Mikäli käytät musiikkia, tee ilmoitukset Gramexille ja Teostolle. Mikäli esität elokuvia hanki esityslupa oikeuksien haltijalta.

Lue lisää ...

Kumppanuudet

MYYRMÄKI-liikkeen työ elävämmän, viihtyisemmän sekä vetovoimaisemman kaupunginosan puolesta ei olisi mahdollista ilman lukuisten kumppanien tukea.

Julkiset kumppanit

imgres-1  imgres-2   imgres-7   imgres-8

MYYRMÄKI-liike tekee yhteistyötä Vantaan kaupungin eri toimialojen kanssa. Kilterin koulu, Martinlaakson lukio, Vaskivuoren lukio sekä Vantaan kuvataidekoulu ovat olleet mukana graffitiprojektissa. Vaskivuoren lukio on osallistunut myös Myyrmäen näyttämön kehittämiseen. Myyrmäen terveyskeskuksen kanssa on kehitetty ikäihmiselle suunnattua toimintaa. Vantaan kulttuuritoimi on tukenut graffitiprojektin sekä Myyrmäen näyttämön toimintaa. Vantaan Taidemuseo on vahvasti mukana graffitiprojektissa ja yhdessä taidemuseon kanssa valmistellaan syksyllä 2014 avattavaa graffitinäyttelyä. Myyrmäen kirjaston kanssa on toteutettu pieniä yhteisiä juttuja. Nuorisotoimi sekä liikuntatoimi ovat avustaneet kalustolla ja välineillä kaupunkitapahtumien järjestämistä. Kadunpito ja puisto-osasto ovat mahdollistaneet lukuisten kaupunkitapahtumien järjestämisen. Kuntatekniikan keskus on mahdollistanut alikulkutunneleiden maalaamisen. Tilakeskuksen kanssa on toteutettu Myyr Yorkin graffiti- ja taideseinä sekä osallistuttu Myyrämäen aseman perusparannuksen suunnitteluun. Asukaspalvelut sekä Myyrmäen aluetoimikunta on antanut MYYRMÄKI-liikkeen toiminnalle arvokasta taloudellista tukea.

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY toi vaarallisten jätteiden keräyskontin Myyrmäen graffiti- ja taideseinälle.

Hankekumppanit

 

 

Lue lisää ...

Sivuston esittely

Tämän myrtsi.fi verkko-osoitteen alle on koottu seuraavien yhteisöjen verkkosivut:

MYYRMÄKI-liike
Myyrmäki-Seura ry
Myyrmäen näyttämö ry

Lisäksi verkkotunnuksen alla julkaistaan koosteet myyrmäkeläisistä blogeista sekä Myyrmäen esiintymisestä sosiaalisessa mediassa. Palvelun ylläpidosta vastaa MYYRMÄKI-liike, jolle voi lähettää palautetta täällä.

MYYRMÄKI-liikkeen toimintaa voi seurata myös sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/Myyrmakiliike
www.facebook.com/humansofmyyryork
twitter.com/Myyrmakiliike

MYYRMÄKI-liikkeen kumppanisivut löytyvät myös Vantaan Sanomien sivustolta.

Lue lisää ...

Hankkeet

MYYRMÄKI-liikkeen toiminta rakentuu pääasiassa itsenäisten hankkeiden varaan. Näistä jokaisella on omat vastuuhenkilöt sekä toteuttajaryhmänsä. Hankkeista vain pieni on tarkoitettu pysyviksi vaan niillä on kaavailtu päätepiste jolloin hankkeen tulisi olla valmis. Toki osa kaupunkitapahtumista kuten vaikka Puistokirppikset ovat vuosittain toistuvia. Isoa osaa hankkeita toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Joistakin isommista hankkeista kuten Myyrmäen näyttämöstä muodostuu ajan myötä itsenäisiä rekisteröityjä toimijoita. MYYRMÄKI-liikkeen roolina on toimia verkostomaisena koordinaattorina tälle kaikelle.

Meneillään olevat hankkeet:

Onko sinulla idea? Haluatko käynnistää oman hankkeen Myyrmäessä?

Kaipaatko uuden tyypistä kaupunkitapahtumaa tai kohennusta lähiympäristöösi. Meillä jokaisella on mahdollisuus käynnistää MYYRMÄKI-liikkeen puitteissa uusia hankkeita Myyrmäen suuralueelle.

Mikäli Sinulla on idea, tule mukaan tai ota yhteyttä!

Hankeisiin ryhtymisestä päätetään kuukausittain pidettävissä miiteissä tai virtuaalimiitissä johon jokaisella on mahdollisuus liittyä. Miittien ajankohdat löytyvät tapahtumakalenteisrista. MYYRMÄKI-liikkeen verkostojen ja Facebook-sivuston kautta on mahdollista löytää muita samanhenkisiä mukaan. Liikkeen resurssit ja välineet mahdollistavat hankkeiden valmistelun, viestinnän sekä toteutuksen. 

Lue lisää ...

Kirpputorit

MYYRMÄKI-liike on mukana yhdesä pääkaupunkiseudun muiden kaupunginosaliikkeiden kanssa järjestämässä kesäisiä puistokirppiksiä.

Jokiuoman puistossa puistokirppis järjestetään kesän aikana kahdesti

30.6.2013 klo 13:00 - 17:00
11.8.2013 klo 13:00 - 17:00

Lisätietoja Facebookissa

Tule mukaan myymään, ostamaan, tapaamaan ihmisiä tai muuten vain nauttimaan mukavasta ilmapiiristä. Puistoon voi tulla myös ihan pik nikille tai pelaamaan erilaisia pelejä omilla välineillä.

Kaikki voivat tulla myymään tulla ilman ennakkoilmoittautumista. Myyntipaikat eivät maksa mitään, eikä järjestäjien toimesta ole tarjolla pöytiä, rekkejä tai muuta rekvisiittaa. Jokainen tuo mukanaan oman filtin, maton, pöydän tai rekin myytävien tuotteiden esillepanoa varten.

Nyt tyhjentämään komerot, kellarit ja varastot turhista tavaroista ja suunnaksi Jokiuomanpuisto. Mukaan voi ottaa ystävät ja lapset vaikka mukavalle puisto pik nikille.

Säännöt:

1. Käytettävissä ovat Jokiuomanpuiston ruohokentät Haltiantien ja Ruskokujan välillä. Puistoon mahtuu hyvin pari tuhatta myyjää, joten tila ei lopu kesken. Lasten leikkipaikalle, minigolfradalle, koirapuistoon tai matonpesupaikalle ei kuitenkaan saa mennä myymään.

2. Puistoon ei saa tulla autolla, mutta parkkipaikkoja löytyy rajoitetusti sekä Haltiantien, että Ruskokujan päässä. Pyri kuitenkin tulemaan paikalle kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Puistoon pääsee M junalla (Louhelan tai Martinlaakson asema), bussilla 453 Hämeenlinnantieltä, busseilla 510 ja 530 Espoosta, busseilla 43, 44 ja 45 Pohjois-Vantaalta sekä bussilla 55 Tikkurilan ja Myyrmäen aseman suunnasta. Myrtsin asemalta tulee lisäksi lukuisia muita busseja.

3. Jokainen kerää mukaansa omat roskat sekä myymättä jääneet tuotteet. Puistoon ei tapahtuman jälkeen saa jäädä mitään, mikä kertoo meistä. Mahdollinen kierrätyskeskuksen auto selviää vasta tilaisuutta edeltävällä viikolla.

4. Kerro kirppiksestä kavereillesi, sosiaalisessa mediassa sekä levitä tuosta alta tulostettavissa olevaa flaieria lähiympäristöösi.

Sääntöjen noudattaminen on edellytys sille, että voimme myös jatkossa järjestää kaikille avoimia kirppiksiä.

Lue lisää ...
Tilaa tämä RSS-syöte

MYYRMÄKI-liikkeen kumppanit

Seuraavassa on esitelty MYYRMÄKI-liikkeen kumppanit 2014 - 2015. Klikkaamalla logoa pääset kumppanin omille sivuille.

Log In or Sign Up

Salasana unohtunut? / Käyttäjätunnus unohtunut?